Week 30 – Learning Activity – Applying for Jobs

For this assignment I am asked to publish a résumé and covering email as if I were applying to work at a real company.

Ideally I would also provide a portfolio website, but this will be completed over the next couple of weeks.

So I here it is but I have encountered feelings about it. One side tells me that I should create a CV that represent my style and somehow show what I can do but at the same time I get people telling me that it is the portfolio the one doing it and that the cv should be an standard format as it will be people from the human resources department filtering and reviewing it.


Covering email example:

Hei,

Etter en hyggelig samtale med dere, søker jeg herved den stillingen som grafisk designer assistant.

Jeg er utdannet i grafisk design i Venezuela. Denne utdannelsen er godkjent av NOKUT  (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og likestilt med en akkreditert norsk høgskolekandidatgrad (120 studiepoeng / 2 års høyere utdanning). Jeg er også utdannet i webutvikling ved Høgskolen i Bergen. Fra 2013 hittil nå har jeg jobbet som printsansvarlig og i produksjon av skilt og dekor. Jeg har nettopp blitt ferdig med nytt utdanning i grafisk design i Norge ved Noroff som tilhører oppdatering av min forrige utdannelse

Jeg er positivt, hjelpsom, kreativ og liker at det er mye å gjøre. Jeg er også nysgjerrig og vil alltid lære noe nytt. Derfor synes jeg det er veldig spennende å jobbe med dere.

Håper på positivt svar.

Med vennlig hilsen

Jan Aleksander Gómez V

Obs: Vedlegg: CV, attester og vitnemål.


A printed version of the above would look like this:

cv-jan-aleksander-gomez-vandersteen-2017-norsk_page_1


The résumé itself looks like this at the moment.

cv-jan-aleksander-gomez-vandersteen-2017-norsk_page_2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s